Om oss

Vi tror att ditt företag mår bäst av att du och dina medarbetare lägger tid och fokus på det som ni är bäst på. När du behöver specialistkompetens eller stödfunktioner finns vi på BestCase för dig och ditt företag. Att skapa resultat, genom att aktivt hjälpa till att utveckla företag, och att vara kostnadseffektiva är våra ledord. Vi hjälper till att optimera företag med resultatgaranti.

Oavsett om du har nytta av ledarstöd, förhandlingshjälp, ekonomisupport, juridik, vill ha hjälp med företagsförsäljning, finansiering eller vill utveckla ditt företag mer långsiktigt så har vi möjlighet att tillhandahålla de personella resurser som du behöver just när du behöver det. Att tillföra den kompetens och det stöd ditt företag har behov av vid rätt och varje aktuell tidpunkt är just vår affärsidé. 

Samtliga våra medarbetare är välutbildade med en gedigen erfarenhet från näringslivet och med olika specialistkompetenser. BestCase har därför möjligheten att ge support till små och medelstora företag inom fler viktiga områden.

Marknadsförare, ekonomer med specialisering på företagsekonomi och redovisning, jurister och personer med gedigen erfarenhet från eget företagande. Tillsammans bildar vi ett team som har kapacitet att hjälpa och utveckla ditt företag.

Vi arbetar med resultatgaranti vilket säkerställer att du alltid ska vara fullt nöjd med de insatser vi gör.

Välj den av våra portföljer som ditt företag har behov av

Alla företag har från tid till annan behov av specialistkompetens eller kontinuerligt stöd. Våra portföljer representerar specialistfunktioner som innebär olika lösningar för att möta vissa av de behov som ditt företag har. Vi har också möjligheten att bistå vid situationer där det gäller problemlösning. Givetvis agerar vi alltid med full sekretess gentemot våra uppdragsgivare.

Vår ambition är hjälpa ditt företag med rätt kompetens och stöd vid varje given tidpunkt, eftersom behoven varierar med tiden. Våra medarbetare är vana att göra både punktinsatser och att finnas som ett stöd mer regelbundet, oavsett vilken av våra portföljer du väljer.