Utvecklat koncept affärsområdet "Organisation"

2018-08-07

Behovet att stärka företags organisation och att som verktyg använda personalmöten, event och företagsresor växer .Därför utvecklar BestCase affärsområdet organisation för att svara mot detta.

Olika typer av sammankomster, oavsett om det gäller en kick off, företagsresa, andra möten eller aktiviteter har en väsentlig effekt på personalens motivation och sammanhållning. BestCase har under det senaste året arrangerat ett flertal aktiviteter för företag som Amendo, CAG, Coromatic m.fl. och kunnat utveckla ett koncept som gör att Bestcase medverkar genom att organisera och närvara med personer som är specialiserade på att ge sammankomsterna ett mervärde som ökar den positiva attityden till det aktuella företaget genom olika aktiviteter och en positiv inramning. Dessutom minskar behovet av personella resurser från företaget. Konceptet lämpar sig väl för grupper mellan 10-300 personer och skräddarsys efter genomgång av aktivitetens mål och syfte.