Förhandlingshjälp

Jag vill inte ta ställning till frågan om himmel eller helvete - jag har nämligen vänner på båda ställena.

Perspektiv och resultatfokus

Att förstå involverade parters perspektiv är A ooch O för lyckade förhandlingar. Att sedan analysera och rangordna parternas prioritering vad gäller behoven är nästa steg. Därefter handlar det om att ha som målsättning att driva förhandlingen och få båda parter att acceptera villkoren. Tekniken och taktiken i förhandlingen ska alltså leda mot detta mål.

Exempel på situationer där vi kan hjälpa dig

  • Förhandlingar med leverantörer
  • Förhandla avtal för att sänka kostnader
  • Sälja och köpa företag
  • Slutförhandlingar med kunder
  • Tvister
  • Ackordsförhandlingar

Det team inom Bestcase som är specialiserat på förhandlngshjälp är vana att hantera allt från affärsförhandlingar på svenska, engelska, spanska och tyska till rättsliga tvister framförallt i Sverige.

Innan ett uppdrag blir aktuellt gör vi en grundlig bedömning av förutsättningarna eftersom effektivitet både vad gäller utförande, resultat och kostnader är viktigt för oss. Därefter bedömer vi tillsammans med kunden vilken av våra förhandlare som är bäst lämpad för uppdraget.

Samtliga medarbetare hos oss har tystnadplikt och arbetar under full sekretess.

När vi sedan inleder förhandlingen gör vi det som representant eller som ombud för dig.

Varje dag hamnar du i situationer där du förhandlar. Allt från förhandling med dina närmaste och dina kollegor om förhoppningsvis mindre ting till att du förhandlar med kunder, leverantörer och myndigheter.

Alla har vi våra specialistområden där vi känner oss starka och trygga, men vi har också områden där vi känner att vi gärna skulle ta hjälp, om vi vet att det förbättrar våra möjligheter och att nyttan är större än kostnaden för insatsen.

Många gånger är det också bra med en utomstående part som medverkar i förhandlingen. Resultatet blir oftast bättre, eftersom det möjliggör en analys av situationen som är mer krass och rationell. Många gånger kan personliga relationer störa en förhandling och göra att beslut fattas på felaktiga grunder med ett sämre resultat som konsekvens..

I samband med tvister, oavsett vilket läge de befinner sig i, från konflikt mellan två eller flera personer på företaget, konflikt med en kund eller leverantör, eller tvister som är föremål för förhandling i tingsrätt eller hovrätt är det alltid en fördel med att en tredje part är med och söker förlikning. Alltför mycket tid och energi läggs ner på konflikter i stället för att fokusera på lösningar. 


Vår målsättning är att bedriva framgångsrik förhandling genom goda förberedelser och hög effektivitet. Att tidigt bedöma vilka insatser som behövs och noggrant väga dem mot förväntat resultat gör att vi både kan vara professionella och kostnadseffektiva.

Klicka här om du vill komma i kontakt med oss för att diskutera hur vi genom förhandlingshjälp kan spara pengar åt dig. Vi arbetar under sekretess med tystnadsplikt vilket gör att du kan vara trygg i dina kontakter med oss-